Reede, märts 30, 2012

Reklaamin: Teesklemine keelatud! / No Pretending

Scroll down for english version!

Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide osakond esitleb!

Teesklemine keelatud! No pretending!

2.-15. aprillil teatris Cabaret Rhizome.


Mis toimub etenduskunstide maastikul siis, kui ideaalid on veel kaunid? Kui tarbija maitse ja tööturu nõudmised veel ei koti? Kui ei ole veel karjuvat vajadust kõigile meeldida? Kui julgetakse eksperimenteerida? Kui kõikjal nõutakse autoriteetide allkirjadega soovituskirjasid? Kui produtsendid ja kuraatorid muigavad?

Programm:

2. aprill 20.00 – Avamine.

Sandra Jõgeva stand-up tragöödia – “Essee näitlejatest elavas ettekandes”.

Lauri Eltermaa „Jaagule“

Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Maria Rõhu – „Beat of Odysseus“

Muss!

4. aprill 20.00 – „Harjutus“. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna kursusetöö.

Osalevad: Tantsutudengid (Evelyn Uisk, Joonas Tagel, Sille Ardel, Kalmer Liimets)

Valgustajad (Märt Sell, Emil Kallas, Reelika Palk, Andres Tölp)

Juhendajad: Karl Saks ja Siim Reispass.

6.aprill 20.00 – „Stalker – prosthetic brain“ - Tencu ja Taavi Kerikmäe eksperimentaal-audiovisuaalne kontsert.

mõne mehe proteesjalad jooksevad nii hästi, et teda ei taheta nendega olümpiale lubada, kardetakse, et ta jookseb oma proteesjalgadega tervetest kiiremini.

inimene pole oma aju kunagi kuigi hästi kasutanud. võimalik, et ainus tee tähelepanu teravnemisele ja arusaamisvõime süvenemisele on see alakasutatud organ proteesi vastu välja vahetada ja selle kaudu uuesti ja juba paremini mõtlema ja tundma õppida.

tuleb üle elada palju krõbisevate ja teravate servadega kuivi tunde, ja päevi, kui valgus on nagu kivi ja silmadest tulevad välja ainult katkemised ja võred. alles siis hakkab aju protees korralikult tööle. alles siis muutub elu ilusaks.Andrei Tarkovski filmi „Stalker“ põhjal loodud duett sünteesib videokunstnik Tencu korrapäratut animatsiooni ja muusik Taavi Kerikmäe improvisatsioonilist heli.

http://tencu.vjestonia.com

http://taavikerikmae.edicypages.com

“Romantic noise” – Meat Waits

http://soundcloud.com/taavet-juudas-iskariot

8. aprill 20.00 – „Trajektoor“. Audiovisuaalne kontsert-installatsioon

Trajektoor on teekond, kulgemine ruumides. See on kogemus, mis koosneb helist,

visuaalist ja kohaspetsiifilisest atmosfäärist. Algelemendiks on dünaamilist lineaarset

liikumist kujutav fragment, mis areneb ja koorub läbi vormiliste muutuste. Teost iseloomustavad ruumiline abstraktsioon,dünaamiline kooskõla ja ühes ruumis live-aktsioonina tekkivad heli-ja kohaspetsiifilised kahemõõtmelised joonistusmaastikud. Trajektoori kohapeal sündivat osa tasakaalustab teine dimensioon – ettevalmistatud ja läbi ruumide kulgev staatilisem audiovisuaalne installatsoon, mis algab majja sisenemisega ja emotsionaalselt kulmineerub viimases ruumis. Samas on eelpool mainitud kaks tõlgendust omavahel seotud just ühtse läbiva kujundi kaudu ja live-aktsioon mõjutab ka staatikat.Trajektoori stsenaariumi iseloomustab minimalistlik esteetika, see on transformatsioon, elementide kogunemine, koondumine ja hargnemine.

Einike Leppik (EMTA, audiovisuaalne kompositsioon) – visuaal.

Carl-Robert Kagge (EKA, graafiline disain) – visuaal

Ove-Kuth Kadak (G.Otsa nim. muusikakool) – heli

Liina Vilgats – heli

Anna-Liisa Eller (EMTA, kannel) – kannel

10. aprill kell 20.00 – “80km Jumper Wire”- „Me tahtsime paigaldada oma andureid Tallinnasse, aga mingid kalad sõid ühenduskaabli ära.“

Aalto Ülikooli Media Lab- i tudengid:

Juan Duarte Regino, Valtteri Wikström, Tommi Koskinen, Simon Lysander Overstall

14. aprill 20.00 – Postinstrumentum – Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide, sepakunsti,uusmeedia ja graafika tudengid

(Tanel V.Kulla, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Erik Alalooga, Andreas W)

Instrumentaarium, mida kasutatakse kaasaegse akadeemilise muusika mängimisel, pärineb oma tsentraalses osas mitme sajandi tagusest muusikainstrumentide evolutsioonist. Traditsioonilised pillid arendati välja selleks, et muusika kõlaks kokku nii kõrvasõbralikult ja «hästi» kui vähegi võimalik. Operatsioonid mürade ja atonaalsusega ei kuulunud nende pillide evolutsiooni eesmärkide hulka. Klassikalistel pillidel puudub mürade esitamiseks vajalik/sobilik tämbriline iseloom ja tempereeritud häälestus mürade esitamiseks tundub nagu katse kokteilikõrrega merd tühjaks juua. See tähendab, et müradega adekvaatselt töötamiseks on vaja teha uued pillid, sellised, mille iseloom algusest peale ongi orienteeritud mürade esitamiseks.

15.aprill 15.00 – Etenduskunstide haridusteemaline ümarlaud + lõpetamine!

NB!!! Kõik etteasted on tasuta, kuid kohtade arv Cabaret Rhizome´is on piiratud!!!!

Performing art chair of Estonian Art Academy presents

No pretending!

April 2 – 15 theatre Cabaret Rhizome, Tallinn.

What is happening in the performing art field when ideals are still bright? When you don`t give a shit about the taste of consumers and requirements of the market? When it is not necessary to attract anyone? When you dare to experiment? When you still need signed letters of recommendation from the authorities? When the cultural producers and curators continue to sneer and snub your efforts?

Program:

April 2 at 20.00 – Opening.

Sandra Jõgeva – stand –up tragedy – “An essay about actors as a live performance”.

Lauri Eltermaa – „Jaagule“

Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Maria Rõhu – „Beat of Odysseus“

Music!

April 4 at 20.00 – „Exercise“ . University of Tartu Viljandi Culture Academy, department of performing art.

Dance arts students – (Evelyn Uisk, Joonas Tagel, Sille Ardel, Kalmer Liimets)

Lighting design students – (Märt Sell, Emil Kallas, Reelika Palk, Andres Tölp)

Instructors: Karl Saks and Siim Reispass

April 6 at 20.00 – Stalker – prosthetic brain“ - Tencu and Taavi Kerikmäe.

The duo of video artist Tencu and musician Taavi Kerikmäe presents experimental audiovisual concert „Stalker – Prosthetic Brain“, inspired by Andrey Tarkovski´s film „Stalker“. For this project they form a special duo with Tencu´s erratic animation and Taavi kerikmäe´s sound improvisation.

the prosthetic legs of some people run so well that they are not allowed to take part of the olympics, as it is feared that they would run faster than natural legs.

man has never used his brain too well. there is the possibility that the only way to focus his attention and deepen his grip is to exchange this underexploited organ for a prosthesis and learn anew to think and feel better.

there will be lots of rustling and sharp edged dry hours and days, when the light is like a stone and only disruptions and grids will come out of the eyes. only then the prosthetic brain will start to function properly. only then life will be beautiful.

http://tencu.vjestonia.com

http://taavikerikmae.edicypages.com

“Romantic noise” – Meat Waits

http://soundcloud.com/taavet-juudas-iskariot


April 8 at 20.00 – „Trajectory“ Audiovisual concert-installation.

Trajectory is a journey in rooms. An experience, consisted of sound, visual and sitespecific atmosphere. Basic element is a fragment which depict dynamical linear motion and which is developing through the formal changes, etc.

Einike Leppik (Estonian Academy of Music and Theatre, audiovisual composition) – visual.

Carl-Robert Kagge (EKA, graphic design) – visual

Ove-Kuth Kadak (G.Ots´s Music School ) – sound

Liina Vilgats – sound

Anna-Liisa Eller (Estonian Academy of Music and Theatre, harp) – harp

April 10 at 20.00 – “80km Jumper Wire” – “We wanted to install our sensors in Tallinn, but some fish ate the jumper wire. Students from Media Lab Helsinki at Aalto University School of Art and Design presenting.”

Juan Duarte Regino, Valtteri Wikström, Tommi Koskinen, Simon Lysander Overstall

April 14 at 20.00 – Postinstrumentum – Students of performing art, balcksmithing, new media and graphic of Estonian Art Academy.

(Tanel V.Kulla, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Erik Alalooga, Andreas W)

Set of tools used in contemporary academical music is based in its central part in evolution of music instruments passed through centuries ago. Main problem with this kind performing-practicies is that the evolution of instruments moved towards maximum effectivity and use of harmonical timbre. All those traditional instruments were developed for making sound as “ear-friendly” and “beautifully” as possible. Operations with noises and atonality didn’t belong among the purposes of evolution of those instruments. Classical instruments doesn’t have idoneous character of timbre. So tempered attunement for performing noise seems like attempt to drink entire sea through coctail-straw.

It means that to work with noise in adequate way needs to create new instruments which have noise-orientated character since the very beginning.

April 15 at 15.00 – Round table about performing art education.

NB! All events are for free, but amount on places for audience in Cabaret Rhizome is limited

Kommentaare ei ole: