laupäev, jaanuar 31, 2009

Post punk

Uus lehekülg.

www.artcontainer.ee

Üle kogu koera

Mul on diplom, mis tõendab, et ma olen ajavahemikus 26.09.2008 - 30.01.2009 läbi teinud Tartu Ülikooli Haridusteaduskonnas pedagoogika kursuse (registri kood 503), mis on andnud mulle eelpoolmainitud alades teatava kompetentsi, neli ainepunkti ja õiguse tahtmise või vajaduse korral pedagoogina töötada mitte ainult ülikoolis. Vaid ka põhikoolis, keskkoolis või huvialaringis.

Iga päev teen ühe või kaks silikoonvormi.

reede, jaanuar 23, 2009

Üle koera saba

Mul on hetkel peas kolm track`i.
Kunstihoone näitus, Konteineri asjad ja õpetajakoolituse iseseisvate tööde viimane tähtaeg on täna ka.
Ma lülitun ümber vastavalt saadud meilidele ja vastu võetud telefonikõnedele.
Ja nüüd tuleb A mulle järgi, et mind viia üritusele, mis on seotud mu vanemate abielu 40. aastapäevaga.
Mul on neile kingitused: inimsööja lese memuaarid emale ja kulinaaria ajalugu isale.

Homne teema: käsitöö. Tegelemine silikoonvormidega Raja tänava skulptuuriateljees.

Soundtrack läb tänase päeva:
Carla Bruni "Quelqu'un m'a dit"
Carla Bruni "Tout le monde"
Judy Collins "Turn Turn Turn"

Ja õpetuseks ning hoiatuseks (mis juhtub inimestega, kes tahavad saada pedagoogipaberit kaugõppes Tartust) on mu viimane, esialgu lahendamata jäänud ülesanne. Kõik läbitud ained jaotada moodulitesse, kirjutada reflektsioon ning enesereflektsioon -- kuidas see kogemus mind muutis. Koolitus loomulikult.
Mul on olemas ka konsultant -- sõbranna tuttav, kes on pedagoog. Ta on ühtlasi fanaatiline kristlane, mis väljendus selles, et lisaks viimastele nõuannetele tuli ka nähtud prohvetliku unenäo kirjeldus ning lingid nelipühilaste ja metodistide koguduste kodulehekülgedele. Allpooltoodud üleandes on kursiivis need kursused, kuhu ma ei jõudnud (samas käisin isegi alternatiivkoolipraktikal, mis oli samal päeval kui mu raamatu esitlus ja näituse avamine Tallinnas), mis ühtlasi seletab mu vajadust konsultandi järele. Seni on kirjatükke aktsepteeritud ja esseed ("Minu põhimõtted õpetajana", kirjutamisaeg 40 minutit) isegi kiidetud. Kuigi kohati jõuan kantseliidis teise dimensiooni. Lugesin üle oma tekste, mida kirjutasin ühel öösel ja seal on selliseid lauseid, vastuseks kohustuslikele tunnivaatlusprotokolli küsimustele:

Kas kõik tunnis esitatu oli sisuliselt õige? Missugused ebatäpsused ja eksimused esinesid õpetajal,õpilastel?

Oli õige, õpilaste ebatäpsuste ning eksimuste kohta andmed puuduvad seoses vaatleja väheste teadmistega käsitööst.


Kas kõik tunnis esitatu oli sisuliselt õige? Missugused ebatäpsused ja eksimused esinesid õpetajal,õpilastel?

Tunnis esitatu oli sisuliselt õige. Õpilastel esines kohati kogenematusest tulenevaid ebatäpsusi toonide kokkusegamisel ning korrektsuses.


Eesmärk ( õppija seisukohalt).Eri käsitööliikide oskuste omandamine ja arendamine vastavalt isiklkule maitsele ja kalduvustele; iseseisva mõtlemise ja töötamise ning loovuse arendamine; esteetiliste valikute tegemine lähtuvalt traditsioonilisest heast maitsest kui hetkemoest.


I Moodul / Pedagoogiline psühholoogia

II Moodul / Sotsiaalpedagoogika

III Moodul / Ülddidaktika

IV Moodul / Õpetaja professionaalne areng


Sotsiaalne kompetentsus Ly Erg

Ettevalmistus tunnivaatluseks Ludmilla Solo

Arengupsühholoogia Kristiina Tropp

Pedagoogika ajalugu ja võrdlev koolikorraldus Karmen Trasberg


Efektiivse õpetaja oskused. Õpetaja kui juht Kristjan Kask

Õpetamise põhimõtted. Õppetöö eesmärgistamine Einike Pilli

Tavakooli külastus Ludmilla Solo

Tunnivaatluse kokkuvõte. Alternatiivpedagoogika Ludmilla Solo

Väärtuskasvatus Pille Valk

Alternatiivkooli külastus Ludmilla Solo

Haridusasutus kui õppiv organisatsioon Toomas Kink

Erinevate õpikeskkondade kujundamine. Õpioskused. Õppimisoskused ja nende kujundamise võimalused Meeli Väljaots

Hariduslike erivajaduste märkamise ja sekkumispedagoogika üldised põhimõtted Ana Kontor

Analüüsi, tagasiside ja hindamise meetodid Einike Pilli