reede, märts 30, 2012

Reklaamin: Teesklemine keelatud! / No Pretending

Scroll down for english version!

Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide osakond esitleb!

Teesklemine keelatud! No pretending!

2.-15. aprillil teatris Cabaret Rhizome.


Mis toimub etenduskunstide maastikul siis, kui ideaalid on veel kaunid? Kui tarbija maitse ja tööturu nõudmised veel ei koti? Kui ei ole veel karjuvat vajadust kõigile meeldida? Kui julgetakse eksperimenteerida? Kui kõikjal nõutakse autoriteetide allkirjadega soovituskirjasid? Kui produtsendid ja kuraatorid muigavad?

Programm:

2. aprill 20.00 – Avamine.

Sandra Jõgeva stand-up tragöödia – “Essee näitlejatest elavas ettekandes”.

Lauri Eltermaa „Jaagule“

Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Maria Rõhu – „Beat of Odysseus“

Muss!

4. aprill 20.00 – „Harjutus“. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna kursusetöö.

Osalevad: Tantsutudengid (Evelyn Uisk, Joonas Tagel, Sille Ardel, Kalmer Liimets)

Valgustajad (Märt Sell, Emil Kallas, Reelika Palk, Andres Tölp)

Juhendajad: Karl Saks ja Siim Reispass.

6.aprill 20.00 – „Stalker – prosthetic brain“ - Tencu ja Taavi Kerikmäe eksperimentaal-audiovisuaalne kontsert.

mõne mehe proteesjalad jooksevad nii hästi, et teda ei taheta nendega olümpiale lubada, kardetakse, et ta jookseb oma proteesjalgadega tervetest kiiremini.

inimene pole oma aju kunagi kuigi hästi kasutanud. võimalik, et ainus tee tähelepanu teravnemisele ja arusaamisvõime süvenemisele on see alakasutatud organ proteesi vastu välja vahetada ja selle kaudu uuesti ja juba paremini mõtlema ja tundma õppida.

tuleb üle elada palju krõbisevate ja teravate servadega kuivi tunde, ja päevi, kui valgus on nagu kivi ja silmadest tulevad välja ainult katkemised ja võred. alles siis hakkab aju protees korralikult tööle. alles siis muutub elu ilusaks.Andrei Tarkovski filmi „Stalker“ põhjal loodud duett sünteesib videokunstnik Tencu korrapäratut animatsiooni ja muusik Taavi Kerikmäe improvisatsioonilist heli.

http://tencu.vjestonia.com

http://taavikerikmae.edicypages.com

“Romantic noise” – Meat Waits

http://soundcloud.com/taavet-juudas-iskariot

8. aprill 20.00 – „Trajektoor“. Audiovisuaalne kontsert-installatsioon

Trajektoor on teekond, kulgemine ruumides. See on kogemus, mis koosneb helist,

visuaalist ja kohaspetsiifilisest atmosfäärist. Algelemendiks on dünaamilist lineaarset

liikumist kujutav fragment, mis areneb ja koorub läbi vormiliste muutuste. Teost iseloomustavad ruumiline abstraktsioon,dünaamiline kooskõla ja ühes ruumis live-aktsioonina tekkivad heli-ja kohaspetsiifilised kahemõõtmelised joonistusmaastikud. Trajektoori kohapeal sündivat osa tasakaalustab teine dimensioon – ettevalmistatud ja läbi ruumide kulgev staatilisem audiovisuaalne installatsoon, mis algab majja sisenemisega ja emotsionaalselt kulmineerub viimases ruumis. Samas on eelpool mainitud kaks tõlgendust omavahel seotud just ühtse läbiva kujundi kaudu ja live-aktsioon mõjutab ka staatikat.Trajektoori stsenaariumi iseloomustab minimalistlik esteetika, see on transformatsioon, elementide kogunemine, koondumine ja hargnemine.

Einike Leppik (EMTA, audiovisuaalne kompositsioon) – visuaal.

Carl-Robert Kagge (EKA, graafiline disain) – visuaal

Ove-Kuth Kadak (G.Otsa nim. muusikakool) – heli

Liina Vilgats – heli

Anna-Liisa Eller (EMTA, kannel) – kannel

10. aprill kell 20.00 – “80km Jumper Wire”- „Me tahtsime paigaldada oma andureid Tallinnasse, aga mingid kalad sõid ühenduskaabli ära.“

Aalto Ülikooli Media Lab- i tudengid:

Juan Duarte Regino, Valtteri Wikström, Tommi Koskinen, Simon Lysander Overstall

14. aprill 20.00 – Postinstrumentum – Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide, sepakunsti,uusmeedia ja graafika tudengid

(Tanel V.Kulla, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Erik Alalooga, Andreas W)

Instrumentaarium, mida kasutatakse kaasaegse akadeemilise muusika mängimisel, pärineb oma tsentraalses osas mitme sajandi tagusest muusikainstrumentide evolutsioonist. Traditsioonilised pillid arendati välja selleks, et muusika kõlaks kokku nii kõrvasõbralikult ja «hästi» kui vähegi võimalik. Operatsioonid mürade ja atonaalsusega ei kuulunud nende pillide evolutsiooni eesmärkide hulka. Klassikalistel pillidel puudub mürade esitamiseks vajalik/sobilik tämbriline iseloom ja tempereeritud häälestus mürade esitamiseks tundub nagu katse kokteilikõrrega merd tühjaks juua. See tähendab, et müradega adekvaatselt töötamiseks on vaja teha uued pillid, sellised, mille iseloom algusest peale ongi orienteeritud mürade esitamiseks.

15.aprill 15.00 – Etenduskunstide haridusteemaline ümarlaud + lõpetamine!

NB!!! Kõik etteasted on tasuta, kuid kohtade arv Cabaret Rhizome´is on piiratud!!!!

Performing art chair of Estonian Art Academy presents

No pretending!

April 2 – 15 theatre Cabaret Rhizome, Tallinn.

What is happening in the performing art field when ideals are still bright? When you don`t give a shit about the taste of consumers and requirements of the market? When it is not necessary to attract anyone? When you dare to experiment? When you still need signed letters of recommendation from the authorities? When the cultural producers and curators continue to sneer and snub your efforts?

Program:

April 2 at 20.00 – Opening.

Sandra Jõgeva – stand –up tragedy – “An essay about actors as a live performance”.

Lauri Eltermaa – „Jaagule“

Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Maria Rõhu – „Beat of Odysseus“

Music!

April 4 at 20.00 – „Exercise“ . University of Tartu Viljandi Culture Academy, department of performing art.

Dance arts students – (Evelyn Uisk, Joonas Tagel, Sille Ardel, Kalmer Liimets)

Lighting design students – (Märt Sell, Emil Kallas, Reelika Palk, Andres Tölp)

Instructors: Karl Saks and Siim Reispass

April 6 at 20.00 – Stalker – prosthetic brain“ - Tencu and Taavi Kerikmäe.

The duo of video artist Tencu and musician Taavi Kerikmäe presents experimental audiovisual concert „Stalker – Prosthetic Brain“, inspired by Andrey Tarkovski´s film „Stalker“. For this project they form a special duo with Tencu´s erratic animation and Taavi kerikmäe´s sound improvisation.

the prosthetic legs of some people run so well that they are not allowed to take part of the olympics, as it is feared that they would run faster than natural legs.

man has never used his brain too well. there is the possibility that the only way to focus his attention and deepen his grip is to exchange this underexploited organ for a prosthesis and learn anew to think and feel better.

there will be lots of rustling and sharp edged dry hours and days, when the light is like a stone and only disruptions and grids will come out of the eyes. only then the prosthetic brain will start to function properly. only then life will be beautiful.

http://tencu.vjestonia.com

http://taavikerikmae.edicypages.com

“Romantic noise” – Meat Waits

http://soundcloud.com/taavet-juudas-iskariot


April 8 at 20.00 – „Trajectory“ Audiovisual concert-installation.

Trajectory is a journey in rooms. An experience, consisted of sound, visual and sitespecific atmosphere. Basic element is a fragment which depict dynamical linear motion and which is developing through the formal changes, etc.

Einike Leppik (Estonian Academy of Music and Theatre, audiovisual composition) – visual.

Carl-Robert Kagge (EKA, graphic design) – visual

Ove-Kuth Kadak (G.Ots´s Music School ) – sound

Liina Vilgats – sound

Anna-Liisa Eller (Estonian Academy of Music and Theatre, harp) – harp

April 10 at 20.00 – “80km Jumper Wire” – “We wanted to install our sensors in Tallinn, but some fish ate the jumper wire. Students from Media Lab Helsinki at Aalto University School of Art and Design presenting.”

Juan Duarte Regino, Valtteri Wikström, Tommi Koskinen, Simon Lysander Overstall

April 14 at 20.00 – Postinstrumentum – Students of performing art, balcksmithing, new media and graphic of Estonian Art Academy.

(Tanel V.Kulla, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Erik Alalooga, Andreas W)

Set of tools used in contemporary academical music is based in its central part in evolution of music instruments passed through centuries ago. Main problem with this kind performing-practicies is that the evolution of instruments moved towards maximum effectivity and use of harmonical timbre. All those traditional instruments were developed for making sound as “ear-friendly” and “beautifully” as possible. Operations with noises and atonality didn’t belong among the purposes of evolution of those instruments. Classical instruments doesn’t have idoneous character of timbre. So tempered attunement for performing noise seems like attempt to drink entire sea through coctail-straw.

It means that to work with noise in adequate way needs to create new instruments which have noise-orientated character since the very beginning.

April 15 at 15.00 – Round table about performing art education.

NB! All events are for free, but amount on places for audience in Cabaret Rhizome is limited

kolmapäev, märts 07, 2012

Seda reklaamin ka: Ladyfest

7.–10. märtsil toimub naiskultuuri festival LadyFest Tallinn

Kolmapäeval, 7. märtsil algab naiskultuuri festival LadyFest Tallinn. Festival kestab neli päeva ja koosneb kultuurisündmustest, õpitubadest ja vestlusringidest.

LadyFest on mittetulunduslik festival, mis sai alguse 2000ndate aastate alguses vabatahtlike ideest tõsta uuel moel esile naiskunstnikke, -kirjanikke, -muusikuid ja muude aladega tegelevaid naisi. Tallinna LadyFest, pealkirjaga LadyFest Tallinn, toimub naistepäeva paiku
– üritus tuletab meelde, et see aeg pole ainult tulpide kinkimiseks ja formaalseteks tähelepanuavaldusteks ning sellest tähtsam on pakkuda naistele ruumi ja võimalusi enese väljendamiseks. LadyFest püüab ühendada eri vanuse, sotsiaalse tausta, hariduse, kultuuri, seksuaalse orientatsiooni ja mis tahes muul moel erinevaid ja sarnanevaid naisi. Festivali raames korraldatakse performantseid, esitletakse filme, õpitakse töötubades uusi oskusi ja tehakse muud huvitavat.
 
Festival avatakse kolmapäeva õhtul Kirjanike Majas kell 18 Kätlin Kaldmaa kutsutud autorite loominguga (esinevad Krista Ojasaar, Eeva Park, Kätlin Kaldmaa, Linda-Mari Väli, Miina Leemets, Triin Soomets jt). Järgmisel päeval tähistatakse naistepäeva Tuule performantsi ning Teele Ude tantsuetendusega. Järgneb Sandra Jõgeva töötuba, kus uuritakse, milles seisneb domina töö. Reedel õpetab Aet Kuusik D.I.Y. juuksuri õpitoas, kuidas omal käel juukseid lõigata. Seejärel tutvustab kunstnik Bie Erenurm oma projekti „Abistav käsi”, mis sündis koostöös Narva varjupaigas elavate naistega. Järgneb filmiseanss, kus esitletakse naisesuse teemat käsitletavate tööde paremikku, toimub arutelu ja parimate tunnustamine. Alates laupäeva hommikust kuni õhtuni välja saab külastada disainiturgu: avatud on geriljapood Pavlova Refleks. Pärastlõunal kogunevad eri ühendused, et arutleda kodanikuaktiivsuse ja koostöö teemal, ning õhtul annab soome burleskistaar Bettie Blackheart burleskiteemalise töötoa. Alates kella kümnest õhtul saab Kodu Baaris kuulata Eesti naiskollektiivide läbilõiget – esinevad Hello Killu, Ebakõlar, Deathcats, DJ Sandra Jõgeva ja DJ Leene Nola.

Kõik üritused peale kirjandusõhtu ja kontserdi toimuvad Okasroosikese lossis (Uus 19). Kontsert toimub Kodu Baaris (Vaimu 1). Töötubadesse saab registreeruda Facebookis või aadressil omatuba@gmail.com. Kõik üritused on tasuta, v.a pidu, kuhu pääseb 2–3 eurose annetusega.

LadyFest toimub Eestis teist korda. Festivali toetavad Katrin Kivimaa ja Eesti Kunstnike Liit.

Täpsem info:
Anna-Stina Treumund
5560 2747
omatuba@gmail.com
facebook.com/ladyfesttallinn
ladyfesttallinn.blogspot.comLadyFest Tallinn

Kava

Kolmapäev 7.03
18.00 Kirjandusõhtu: laval ainult tüdrukud. Krista Ojasaar, Eeva Park, Kätlin Kaldmaa, Linda-Mari Väli, Miina Leemets, Triin Soomets jt.

(Kirjanike Maja musta laega saalis, Harju 1)

Neljapäev 8.03

18.00 Naistepäeva tähistamine, performantsid

19.00 Sandra Jõgeva domina töötuba

Reede 9.03

18.00 Töötuba: D.I.Y. juuksur

19.00 Bie Erenurm: projekti „Abistav käsi” tutvustus

20.00 Filmid: paremik laekunud töödest

Laupäev 10.03

12.00 Disainiturg: geriljapood Pavlova Refleks

15.00 Vestlusring kodanikuaktiivsusest: Sotsiaalkeskus Ülase12, Kadri, ENUT, Gendy, EGN, Karusnahavaba Ühendus, Eesti-Armeenia Rahvusühing

18.00 Bettie Blackhearti (FIN) burleski töötuba

* 22.00 Bändid ja pidu Kodu Baaris (Vaimu 1). Hello Killu, Ebakõlar, Deathcats, DJ Sandra Jõgeva ja DJ Leene Nola

Festival toimub Okasroosikese lossis aadressil Uus 19, teine korrus

*(v.a kirjandusõhtu ja laupäevane pidu)

Global Container XXII Tartus

Kunstikonteiner ja EKA tegevuskunstide osakond esitlevad:

Global Container XXII
7.märtsil kell 20.00 Tartus, Genialistide klubis.

Järjekorras kahekümne teisel Global Containeril astuvad üles:

Postinstrumentum – Tanel V. Kulla, Kitty Suun, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Erik Alalooga, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Andreas W.
Stiilinäide: http://vimeo.com/31950811

Tantsuperformance „Mis pidi su perse on?“ Raido Mägi, Lilli Tölp, Tanel V. Kulla, Aili-Maarja Mäeniit, Mai Sööt, Tiina Sööt.

„Odysseuse vibu“ – Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Taavi Suisalu.
http://vimeo.com/28789433

Sandra Jõgeva stand-up tragöödia „Nimeta“

Pilet 4€, õpetajatele ja lasteaiakasvatajatele tasuta!

P.S. Nimekiri võib lähiajal täieneda!

Infot tulemas ka aadressidele: www.artcontainer.ee ja performachine.wordpress.com

Üritusteseeriat Global Container toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.


Art Container and performing art chair of Estonian Academy of Arts present:

Global Container XXII
March 7, at 20.00 Genialistide klubi, Tartu.

On the stage:
Postinstrumentum – Tanel V. Kulla, Kitty Suun, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Erik Alalooga, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Andreas W.
http://vimeo.com/31950811

Dance-performance „Which way is your ass?“ - Raido Mägi, Lilli Tölp, Tanel V. Kulla, Aili-Maarja Mäeniit, Mai Sööt, Tiina Sööt.

„Odysseus´s bow“ – Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Taavi Suisalu.
http://vimeo.com/28789433

Sandra Jõgeva - stand-up tragedy „Untitled“

The Global Container series is supported by Estonian Endowment of Culture and Estonian Ministry of Culture.