teisipäev, september 29, 2009

Sookonverentsi kava, millel osalen

Rahvusvaheline konverents "Mehed, naised ja teised"

1.- 2.oktoobril toimub Uus-Sadama 5 õppehoones Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi Soouuringute Keskuse rahvusvaheline konverents „Mehed, naised ja teised.”

Konverentsi esimene, akadeemilistele soouuringutele pühendatud päev avardab soouurimuste käsitlust Eestis. Peaesinejateks on maailma juhtivaid seksuaalsuse uurijaid Jeffrey Weeks London South Bank Ülikoolist, Helsingi Ülikooli soouuringute instituudi direktor prof Tuija Pulkkinen ja Lundi soouuringute keskuse juhataja prof Tiina Rosenberg. Eestit esindavad Leena Kurvet-Käosaar, Marion Pajumets, Peeter Vihma ja Redi Koobak.

Teisel päeval esinevad inimesed, kes puutuvad teemaga kokku oma igapäevases töös ja tegevuses. Päeva esimesel poolel on kõne all inimõigused soo aspektist, esinejateks gei- ja inimõiguste aktivistid Reimo Mets, Christian Veske; isade õiguste eest seisja Jaak Urmet ja juhtimisekspert Marju Unt. Päeva teises pooles analüüsitakse visuaalkultuuri näiteid soo aspektist, esinejateks kunstikriitik Harry Liivrand, kunstnik Sandra Jõgeva ja valvefeminist Barbi Pilvre.Konverents toimub 1. oktoobril ruumis M-134 ja 2. oktoobril ruumis M-218.

Konverentsi toetab Avatud Eesti Fond.Konverentsi kava :

Men, Women and Others
An Interdisciplinary International Conference
Tallinn University Institute of International and Social Studies
Centre of Gender Studies

Mehed, naised ja teised
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Soouuringute Keskus

October 1 – 2 2009/ 1. – 2. oktoober 2009, Uus-Sadama 5
Room/ruum 134 (Oct 01/ 1.okt), Tallinna saal (Oct 02/2. okt)

October 01/ 1. oktoober. Working language: English/ Töökeel inglise keel

10.00 – 10.15 Opening of the conference/ Avasõnad
10.15 – 11.45 Keynote address I
Prof. Jeffrey Weeks (London South Bank University)
From sin to same-sex marriage: the remaking of the modern homosexual/ Patust samasooliste abieludeni: tänapäeva homoseksuaali kujunemisest

11:45 – 12:00 Coffee/ Kohvipaus

12.00 – 13.00 Keynote address II
Prof. Tiina Rosenberg (Lund University)
Lost in Translation: Queer Studies in Sweden/ Tõlkes kaduma läinud: queer-uuringud Rootsis
13.00 – 14.00 Keynote address III
Prof. Tuija Pulkkinen (Kristina Institute, Helsinki University)
Queer Futurity and Politics to Come/Queer-poliitika ja tuleviku küsimus  

14.00 - 15.30 Lunch/ Lõuna

15.30 – 16.00 Peeter Vihma (Tallinn University). Different yet Equal? Green Ideology and Gender Roles: A case study/ Erinevad ent võrdsed? Roheline ideoloogia ja soorollid: ühe juhtumi uuring

16.00 – 16.30 Marion Pajumets (Tallinn University). The value of 'caring father' in Norwegian and Estonian academic discourses/ Hoolitseva isaduse
väärtuslikkus Norra ja Eesti teadusdiskursustes

16.30 – 16.45 Coffee/ Kohvipaus

16.45 – 17.15 Leena Kurvet-Käosaar (Tallinn University). In the Skin of the Wolf: Gendered Transmutations in Estonian Literature/ Inimese>
17.15 – 17.45 Redi Koobak (University of Linköping). Politics of (In)Visibility/ Nähtavuse ja nähtamatuse poliitika

18.00 – 20.00 Conference reception/ Konverentsi vastuvõtt
October 02/ 2. oktoober. Töökeel: eesti keel/ Working language: Estonian

10.00 – 10.30 Christian Veske (Sotsiaalministeerium/ Ministry of Social Affairs). Võrdsed võimalused inimväärseks eluks/ Equal opportunities for decent living

10.30 – 11.00 Reimo Mets (Veso ja Partnerid). Samasooliste partnerite vaheliste suhete reguleerimine. Probleemid ja lahendused/ Regulation of Same-Sex Partnerships. Problems and solutions

11.00 – 11.30 Fideelia-Signe Roots (kunstnik/ artist). Video “Mehe tee” / “Man´s Way”

11.30 – 12.00 Kohvipaus/ Coffee

12.00 – 12.30 Marju Unt. (Estonian Euromanagement Institute). Emotsionaalne energia – eralõbu või edasimineku vägi?/ Emotional energy – private hobby or powering progress?

12.30 – 13.00 Jaak Urmet (kirjanik/ writer). Mehed, naised ja tänapäev / Men, women and the present times

13.00 – 14.30 Lõuna/Lunch

14.30 – 15.00 Harry Liivrand. (Tallinna Kunstihoone/Tallinn Art Hall). Geisensibiliteet Eesti uuemas visuaalkultuuris (Mark Raidpere, Toomas Volkmanni ja Rauno Thomas Mossi loomingu põhjal)/ Gay sensibility in Estonian contemporary visual culture (works by Mark Raidpere, Toomas Volkmann and Rauno Thomas Moss)

15.00 – 15.30 Fideelia Signe Roots (kunstnik/artist). “Naiselik vaist”/ “Feminine Instinct”

15.30 – 16. 00 Kohvipaus/Coffee

16. 00 – 16.30 Barbi Pilvre (TLÜ RASI). Nõukogude naise kaubastamine: naiste kujutis Harry Egipti reklaamides/ Commercialisation of Soviet Women: women’s image in the advertisements by Harry Egipt.

16.30 – 17.00 Sandra Jõgeva (kunstnik/artist). Kaitse, rünnak ja nauding rünnakust -- sadomasohhistlik aspekt minu kunstipraktikas / Defence, attack and a pleasure from the attack -- sadomasochistic aspect in my artistic practises

17.00 Konverentsi lõppsõnad/Final remarks

Konverentsi toetab Avatud Eesti Fond/ The conference has been organized with the support of Open Estonia Foundation


Kommentaare ei ole: